5 SEO krokov, ktoré zvládnete aj sami!

Google

SEO nie je žiadna veda a naučiť sa ho môže ktokoľvek. Je to len súbor informácií, ktoré ak správne použijete, výsledky sa dostavia. Lenže trvá to strašne dlho, kým dosiahnete potrebné zručnosti, pochopíte všetky finty, vyskúšate čo funguje a čo nie. Preto by SEO mali robiť ľudia, ktorí
sa tomu venujú aspoň dva-tri roky.

Optimalizácia pre vyhľadávače sa nedá garantovať. Nikto nevie ovplyvniť Google. Ale môžeme mu pomôcť Vašu web stránku správne pochopiť a zaradiť do jeho indexu.

1. Obsah

Google, SEO a tvorba web stránok
Google, SEO a tvorba web stránok

Na webe musíte mať obsah. Nie dve tri vety, ale aspoň pol strany textu. Ak máte eshop, tak výrobok musí mať v popise aspoň 15 viet. Ja viem, čo sa dá napísať k ponožkám, alebo lopate. Ale nemusíte, ak Vás to obťažuje. Je to Váš web 🙂 Ak si na to nájdete čas, určite sa Vám web stránka po niekoľkých dňoch odmení vyššou návštevnosťou.

Do popisu/obsahu treba vkladať kľúčové slová. Ale musia dodržať logiku. Obsah musí mať hlavu a pätu, nesmie byť skopírovaný a musí podať žiadanú informáciu. Ak by ste aj oklamali Google, tak bežný človek si zakýva rukou pred očami a Vašu web stránku opustí. A prečo je to “opustenie” tak zlé?

Google sleduje, čo návštevník zadal do vyhľadávania. Potom zaznamená, na ktorý odkaz (web stránku) bolo kliknuté. Ďalej zaznamenáva, či užívateľ na tejto web stránke ďalej ostal, alebo ju opustil. Ak ju opustil do pár sekúnd, to znamená, že obsah nebol relevantný a pre Google je taký web v spojení s kľúčovým slovom bezvýznamný. To znamená, že padá nižšie vo výsledkoch vyhľadávania. Už chápete, kde je ten bič na Vás a kvalitný obsah?

Ak užívateľ naopak na danej podstránke ostane, dočíta ju, klikne na ďalšiu Vašu podstránku, máte vyhraté. Google vie, že užívateľ našiel na dané kľúčové slovo relevantný obsah a to je pre Google veľmi cenné. No a Vaša web stránka ide vo vyhľadávaní nahor!

Tvorba web stránok sa proste nezaobíde bez kvalitného textu v potrebnom rozsahu!

! Píšte obsah, ktorý zaujme. Ktorý udrží užívateľa na Vašom webe. Vkladajte do obsahu kľúčové slová logické k obsahu !

2. Nadpisy

Nadpisy H1 - H6
Nadpisy H1 – H6

Google sleduje nadpisy. Napovedajú mu, že aká informácia je na podstránke dôležitá. Uvažuje tak, že názov je hlavná informácia k ďalšiemu obsahu. Je to to isté, ako nadpisy v Microsoft Word. Heading 1,2,3, 4, 5, 6. Alebo H1, H2…

Ak máte možnosť zvoliť formátovanie daného slova do nadpisu, urobte tak. POZOR! Nadpisy musia ísť logicky za sebou. Od 1 po 6. Nadpis H1 a H2 by mal obsahovať kľúčové slovo, alebo jeho variant

3. Obrázky

Musia mať popisy. Takzvané Alt tagy. Ak podržíte nad obrázkom myš, mal by Vám vybehnúť krátky text. To je ALT tag. Ak nevybehne, je potrebné ho do obrázka vložiť. V editore, alebo redakčnom systéme túto voľbu určite nájdete. Do tohto popisu vložte znova kľúčové slovo, ale HLAVNE popis obrázku. To, čo reálne vyobrazuje. Ak sa to stretáva s kľúčovým slovom, máte vyhraté.

4. Sitemap.xml alebo mapa webu

Sitemap.xml
Sitemap.xml

Podľa tejto mapy postupuje Google a zaraďuje Vaše podstránky do svojho indexu, aby ich neskôr mohol zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. táto mapa musí byť vložená do koreňového adresára: www.nieco.sk/sitemap.xml

Mapu si vygenerujete napríklad tu: http://www.xml-sitemaps.com/

Nenastavujte nič, čomu nerozumiete. Len vložte Váš web do políčka a kliknite START. Mapu si stiahnite a vložte do kmeňového adresára. Po tomto kroku je ešte vhodné v Google Webmaster Tools túto mapu samotnému Google odoslať. To však zvládne asi len webmaster. Google si však túto mapu skôr, či neskôr nájde.

5. Spätné odkazy

Vymeňte si odkazy na weby s podobnými web stránkami. Zvyšuje to dôveryhodnosť a tú má Google rád. Stačí do päty partnerskej stránky napísať meno Vašej web stránky a vytvoriť na nej odkaz na Váš web.

Google nie je hlúpy. Súbor informácií, ktoré sme si spomenuli vyššie je len určité percento, podľa ktorého zaradí Vašu web stránku do výsledkov vyhľadávania. Nesnažte sa ho oklamať. Nepodarí sa Vám to a zbytočne si uškodíte znížením pozície.

Viac informácií k téme nájdete v tomto článku: Dostaňte sa na prvú stranu v Google