Zaregistrujeme a spustíme Vám podrobnú a bezplatnú štatistiku. Stačí zadať meno a heslo a môžete každodenne sledovať správanie zákazníkov v rámci Vašej webstránky. Bez štatistiky sa nikdy nedozviete, čo zákazníci hľadajú a po čom je práve najvyšší dopyt. Budete sa vedieť sústrediť na činnosti, ktoré prinášajú firme zisky. Vyhodnocovanie týchto údajov bude mať za následok zlepšovanie pozície na trhu.